Databáze Co děláme? Kontakty Zaměstnanci Studenti
cz.en.de
TechnologieSlužbyOstatní činnosti
Chráněné
Nechráněné
Výzkumné
Nevýzkumné
Poradenství
Software
Open Access výsledky VaV
Fulltextové vyhledávání
Fakulty a ústavy
DigitalizaceEnergieZdravíMateriályMobilitaSpolečenské vědy
Informační a komunikační technologie
Výkonová elektronika
Mechatronika a Automatizace
Senzory
Energetika
Technologie pro životní prostředí
Biotechnologie
Potravinářství
Zdravotní technika
Chemie
Nanotechnologie
Nové materiály
Materiály a struktury na bázi Uhlíku
Aerospace
Automotive
Kolejová vozidla
Stroje a zařízení
Průmyslový design
Činnosti humanitních oborů
Ostatní
Storno
 
Počet nalezených záznamů: 16Strana:  0102
Systém nanášení kovového prášku pro technologie PBF (powder bed fusion)
Nový inovativní systém zajišťující efektivní nanášení kovových prášků pro technologie PBF byl vyvinut na pracovišti Regionálního technologického institutu na Západočeské univerzitě v Plzni. Inovace přispívá k eliminaci chyb vznikající při nanášení prášku u technologií přímého spékání kovového prášku laserem. Nově vyvinutá technologie umožňuje zajistit rovnoměrné nanášení vrstvy v celé ploše tisku a v případě blížících se kolizí dojde k optimalizaci vrstvení. Mezi hlavní výhody systému patří:
- zvýšení spolehlivosti tisku
- zvýšení bezpečnosti
- zvýšení přesnosti
- zvýšení produktivity
- snížení zmetkovitosti
- snížení spotřeby materiálu
Nositel:  RTI - výzkumné centrum [Zetek Miroslav]
 
KRAKEN - Speciální obráběcí hlava, vyrobená 3D tiskem kovu
Vyvinuli jsme a nabízíme k využití technologii výroby nové generace frézovacích hlav s radikální snížením hmotnosti o více než 50% oproti běžným nástrojům při dodržení celkové tuhosti a pevnosti nástroje, včetně optimalizovaného chlazení pro čelo a možnost chlazení hřbetu. Nástroj je možné použít jako univerzální.

Technologie
Frézovací hlava je vyrobena technologií 3D tisku kovu, to umožňuje odebrat a ušetřit významné množství materiálu při dodržení celkové tuhosti a pevnosti nástroje a vytvořit tak unikátní koncepci nástroje s optimalizovaným chlazením. Za tímto účelem byly provedeny pevnostní analýzy a optimalizace klíčových uzlů nástroje.

Byly zhotoveny a ověřeny funkční frézovací hlavy. Dlouhodobé testování bylo provedeno na skupině materiálů ISO S, M, N a také na materiálu Inconel 718 za účelem ověření celkové tuhosti a především přínosu chlaze ...
Nositel:  RTI - výzkumné centrum [Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.]

leták

video
 
KOMPATKNÍ DETEKTOR ČÁSTIC
Kompaktní detektor částic umožňuje uživateli jednoduchým způsobem detekovat a rozpoznávat jednotlivé částice ionizujícího záření. Protože se jedná o pixelový detektor, jeho výsledky jsou ve formě 2D obrazu, tedy podobně jako v případě klasického kamerového snímání. Uživatel tedy dostane obraz částic (dle jejich odevzdaného náboje), které dopadly na detekční plochu detektoru.

Technologie
Technologie je navržena, odzkoušena, jsou připraveny produktové kusy pro profesionální využití a pro využití na školách ve výukových experimentech.

Výhody
- kompatibilita se standardním SW Pixelman, vlastní SW zdarma;
- lepší technické parametry proti konkurenci;
- možnost vizualizace částic na rozdíl od Geigera;
- možnost pozorovat energii částic a její stopu;
- možnost vytvořit obraz jako rentgen (256x256 px);
- kompaktní zařízení;
- podpora ...
Nositel:  RICE - výzkumné centrum [Ing. Pavel Turjanica Ph.D.]

leták
 
ROBOTICKÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KOLABORATIVNÍ ROBOTIKU
Nabízíme technologii kompletního řídicího systému pro kolaborativní robotiku. Tedy jak software, tak hardware pro přímé připojení na jakýkoliv otevřený robotický systém s libovolným počtem stupňů volnosti.

Jde o inovativní řešení nastavení operace robotu pro průmyslové využití bez nutnosti poměrně složitého modelování a programování pomocí CAD/CAM systému a systémů pro navigaci robotu.

Systém je navržen tak, aby umožňoval robotické operace v interakci s člověkem a v okolním prostředí. Lze tedy nastavit operaci robota pouhým tažením jeho ramene a naučit tak jeho operační dráhu. Stejně tak robot ve zpětné vazbě při operaci reaguje na přítomnost překážek a není tedy nutné robota instalovat do upraveného prostředí. Lze ho provozovat například v běžném laboratorním prostředí.

Zahrnuje optimální řízení, minimalizace rychlostí kloubů, delší servisní interval, F/T ...
Nositel:  NTIS - výzkumné centrum [Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.]

leták
 
UMĚLÁ INTELIGENCE: ZPRACOVÁNÍ PŘIROZENÉHO JAZYKA
Provádíme výzkum, vývoj a aplikační nasazování systémů umělé inteligence, konkrétně zpracování přirozeného jazyka, metody NLP. Řešíme problémy, které lze rozdělit do následujících skupin:
 • Sémantická podobnost: ve velkých textových korpusech hledáme vztahy a podobnosti mezi jednotlivými slovy a dokumenty. Sémantická podobnost se využívá především ve speciálních formách vyhledávání včetně úloh inteligentního vyhledávání, automatické klasifikace dokumentů a rozpoznávání pojmenovaných entit.
 • Automatická klasifikace dokumentů: Vzhledem k rychle rostoucímu množství textových dokumentů v elektronické podobě se jejich manuální zpracování začíná stávat neúnosným. Automatická klasifikace dokumentů a jejich další automatické třídění se proto stává nezbytností pro řadu komerčních subjektů.
 • Rozpoznávání pojmenovaných entit (NER): automatická identifikace důležitých p ...
 • Nositel:  NTIS - výzkumné centrum [Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.]

  leták
   
  BEZKONTAKTNÍ NAPÁJENÍ/NABÍJENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
  S využitím posledních výzkumných poznatků z vysokofrekvenčního přenosu a optimalizace magnetického pole nabízíme technologii pro bezkontaktní přenos energie pro nasazení do specifických průmyslových aplikací. Zejména tam, kde je nutné realizovat přenos na větší vzdálenost (do 20 cm) s dobrou účinností (do 80%) a s řešením přizpůsobeným průmyslovým potřebám (automatizovaný návrhový software).

  Technologie
  Technologie je odzkoušena na bezkontaktním nabíjení pro průmyslové aplikace. Testována na napájení systémů rotačních strojů a dveřních mechanismů. Technologii lze pomocí vlastního software přizpůsobit pro jakékoliv jiné nasazení.

  Výhody
 • Přenos i na větší vzdálenosti (do 20 cm) a s vysokou účinností (do 80%).
 • Vlastní návrhářský a simulační software: Na rozdíl od využití v aplikacích spotřební elektroniky (mobily a podobně), lze systé ...
 • Nositel:  RICE - výzkumné centrum [Ing. Pavel Turjanica Ph.D.]

  leták
   
  POKROČILÁ DIAGNOSTIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  Nabízíme technologii bezkontaktního monitorování lopatek turbín z rotorového chvění. Jedná se o diagnostiku zejména rotačních části energetických celků (turbíny). Touto technologií lze monitorovat a diagnostikovat problémy ve funkčnosti rotačního zařízení dříve než by došlo k významnějším poškození celého systému a významným finančním ztrátám.
  Tato technologie umožňuje nejen získávat data z energetického zařízení online a preventivně tak detekovat možné vady, ale i v případě již existující závady lze z naměřených dat zjistit příčinu nehody zpětně.
  Více také viz http://diagen.zcu.cz/

  Technologie
  Technologie je odzkoušena a nasazena v dlouhodobém provozu na elektrárně Gardanne ve Francii, probíhá ověřování u společnosti ČEZ.

  Výhody
 • Je zajištěna vysoká přesnost měření a monitoringu všech provozních stavů turbíny (n ...
 • Nositel:  NTIS - výzkumné centrum [Ing. Jindřich Liška, Ph.D.]

  leták
   
  SNTWRKAN - SW nástroj pro vytváření a správu relačních atribučních dat za účelem analýzy sociálních egocentrických sítí
  SNTWRKAN je SW nástrojem pro vytváření a správu relačních atribučních dat za účelem analýzy sociálních egocentrických sítí.
  SW je whodný pro výzkumné projekty, jejichž výzkumný design je založen na metodě generátoru jmen a je koncipován tak, aby byl použitelný pro práci během terénního výzkumu.

  Specifický SW tohoto typu nebyl doposud z hlediska funkčností a použití k dispozici. Stávající programy pro analýzu sociálních sítí jsou založeny pro práci s celkovými, nikoli egocentrickými sítěmi, a to především na základě sekundárních, resp. již vytvořených dat.

  Přínos výsledku spočívá především v tom, že tento SW jako jediný je navržen tak, aby bylo možné vytvářet primární relační a atribuční data během samotného terénního výzkumu.

  SW umožňuje zvýšení efektivity výzkumného procesu, minimalizaci datových ztrát a lepší organizaci egocentrick ...
  Nositel:  Fakulta filozofická [Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.]
   
  NEKONVENČNÍ VÝROBA NÁSTROJOVÝCH OCELÍ ZPEVNĚNÝCH SUBMIKRONKARBIDY
  Technologie je cílena na vytvoření nástrojových ocelí s lepší tvrdostí při současném nezvyšování křehkosti materiálu a to s využitím konvenčních, tedy běžně dostupných technologických zařízení. Výsledku se dosahuje tvářením s přechodem přes semi-solid stav.

  Naše inovace nabízí způsob jak vytvořit strukturu oceli, nevykazující běžné nedostatky metalurgicky připravených nástrojových ocelí obsahující karbidy chromu. Primární karbidy chromu jsou při zpracování metalurgickou cestou tvrdé a ostrohranné částice, které snižují houževnatost materiálu. Tyto karbidy nelze zpravidla běžným způsobem ze struktury odstranit.

  Díky naší technologii budou k dispozici polotovary jemnozrnnou mikrostrukturu bez velkých ostrohranných karbidů a zároveň změnit morfologii karbidů tak, že nejsou rovnoměrně rozptýlené v matrici, přispívají ke zpevnění struktury. Navíc jsou sub-mikronové a tím n ...
  Nositel:  RTI - výzkumné centrum [Dr. Ing. Hana JIRKOVÁ]

  leták
   
  TECHNOLOGIE FF-AHSS VÝROBA VYSOKOPEVNÝCH, HOUŽEVNATÝCH VÝKOVKŮ NIŽŠÍCH HMOTNOSTÍ
  TECHNOLOGIE FF-AHSS představuje pokročilou metodu zpracování výkovků. Touto technologií lze vyrábět houževnaté vysoko-pevné výkovky s nižší hmotností bez nutnosti použití energeticky a finančně náročných kovárenských zařízení.
  Technologie byla navržena a vyvinuta na základě dlouholetých zkušeností s fyzikálně-metalurgickými pochody, které probíhají při zpracování výkovků v kovárenských závodech. Technologie je vhodná pro zpracování výkovků nižších hmotností, které jsou zpracovávány na vysoké pevnosti pomocí konvenčních postupů kalení a popuštění, bainitického kalení.

  Připravenost
  Technologie je odzkoušena a ověřena na výkovku z oceli 42SiCr. Dosažené mechanické vlastnosti:
 • UTS = 1350 - 1550 MPa vs. 1000 – 1300 MPa (42CrMo4)
 • YS = 1050 - 1250 vs. 750 -1000 Mpa (42CrMo4)
 • A20mm= 9 – 15 % vs. 9 % (42CrMo4)

  Nová technologie ...
 • Nositel:  RTI - výzkumné centrum [Dr. Ing. Hana JIRKOVÁ]

  leták
   
  Počet nalezených záznamů: 16Strana:  0102
  Transfer technologií Západočeské univerzity v Plzni - transfer.zcu.cz
  Tento web byl podpořen z prostředků projektu Akcelerace transferu poznatků: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654